הי חברים,
אתר מקבץ מבחני הימאות חינם וממומן מכיסי כבר 5 שנים - כ300 שקלים כל שנה עלות שרת ודומיין.
אם האתר עזר לכם ונהנתם ללמוד איתו, אנא תרמו כל סכום העולה על דעתכם על מנת שאוכל לתחזק ולהשאיר את האתר עובד למען דורות הימאים הבאים
תודה

מקבץ מבחני ימאות

המבחנים באתר זה לא נכתבו על ידי אלא נקראים באופן אוטומטי לחלוטין ממאגר השאלות של רספ"ן ולכן הקרדיט לשאלות שמור להם.

כל יתרון המערכת הנ"ל הוא בהצגת השאלות בצורה ממוחשבת ונוחה למענה עם תשובות מיידיות ושמירת ניקוד.

ייתכנו באגים בשאלות מסוימות בגלל שהמבחן נבנה בצורה אוטומטית ותלוי על כן ברספ"ן, לכן אם נמצאה טעות בשאלה אנא כתבו לי בטופס יצירת הקשר ואפעל לתקנה.

המערכת נבנתה בעזר לימאים עתידיים לעבור בהצלחה את מבחני רספ"ן ואינה בתשלום, המערכת חינמית לחלוטין.

כרגע המערכת מכילה את מבחני הימאות למשיט 30 ,מכונות ,ניווט ב' מכשירים ומבחן הניווט א' בעתיד אוסיף מבחני ימאות לדרגות משיט נוספות.

אם ברצונכם שאוסיף עוד מבחנים למאגר אנא שלחו לי הודעה בטופס יצירת הקשר.

עידכון 12.3.2017 - תוקנו מספר בעיות כולל אופציית "צור מבחן משאלות שטעיתי"

אנא בחר מבחן
הסמכת משיט אופנוע ים
 1. גיל מינימלי לקבלת הרשיון 16 שנים.
 2. יציג אישור רפואי לבריאות תקינה וראייה תקינה, אולם לא יידרש לאבחנה בצבעים.
 3. יעבור בהצלחה מבחן עיוני ימאות א ומבחן מעשי בהשטת אופנוע ים.
  הבהרות:
  • השטת אופנוע ים תעשה במימי חופים בלבד, בשעות היום מזריחת החמה ועד שקיעתה.
  • רק בעל הסמכה רשאי להשיט את האופנוע ובמושב הצמוד למוט ההיגוי. כלומר אין די בכך שבעל הסמכה יושב מאחורי הנהג.
  • מועמד למבחן מעשי לאופנוע ים יהיה רשאים להשיטו לבדם בהתאם לאמור בסעיף זה ובתנאים הבאים:
   • מטרת ההשטה הינה אימון הכנה למבחן מעשי.
   • מדריך מוסמך נמצא במקום ,בפיקוח צמוד ובקשר עין עם המתאמן, כאשר סירת פיקוח בצמוד.
   • עמדו בהצלחה במבחן עיוני ימאות א'.
   • פרק הזמן שעבר בין המבחן העיוני והמעשי יהיה קטן מ-90 יום.
   • האימון מבוצע כך שלא יפריע לתנועת כלי שיט אחרים והרחק מחוף רחצה במגבלות תקנה 68 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט).
   • המדריך הינו בעל הסמכה לאופנוע ים מעל שנה, מוסמך כמשיט 20, בגיל 21 לפחות ובעל אישור הדרכה מהמחלקה לכלי שיט קטנים.
   • המתאמן הינו בן 16 שנים לפחות.
  • גרירת סקי מים באופנוע ים מותרת רק כאשר, האופנוע מיועד לשאת 3 מפליגים ובעת הגרירה נושא 2 אנשי צוות.
  • מבחני הסמכה למשיט אופנוע ים , אינם מוכרים כחלק ממסלול הסמכה לרמות משיט אחרים. כדי לגשת למבחני  משיט אחרים יידרש המועמד להציג אישור רפואי חדש, כולל אבחנתו בצבעים.
 4. מובהר בזאת שהסמכת משיט 11 בלבד אינה מתירה השטת אופנוע ים המיועד לשאת 4 איש. כדי להשיט אופנוע ים המיועד לשאת 4 איש נדרש המשיט להיות בעל הסמכת משיט 12 לפחות בנוסף להסמכתו כמשיט 11.
הסמכת משיט סירת מנוע עוצמה א' לשיט חופי
 1. בעל הסמכה למשיט 12 יהיה רשאי להשיט סירת מנוע שעוצמת מנועיה הכולל  אינו עולה על 110 KW (בערך 150 כוח סוס).
 2. גילו של המשיט יהיה בעת קבלת ההסמכה 17 שנים לפחות.
 3. יציג תעודת רופא על בריאות תקינה וראיה ואבחנה בצבעים תקינות.
 4. יעמוד במבחנים הבאים:
  • מבחן עיוני ימאות ב.
  • מבחן מעשי בהשטת סירת מנוע בעוצמה שאינה עולה על 110 KW.
 5. הסמכה של משיט 12 אינה מתירה השטת אופנוע ים.
 6. משיט 12 רשאי לבצע גרירת סקי מים, בננה או מצנח כאשר הוא עושה זאת לשימושים פרטיים בלבד ועל פי תקנות והוראות רשות הספנותבנושא.
הסמכת משיט ספינה לשיט חופי
 1. גיל מינימלי לקבלת ההסמכה 18 שנים.
 2. יציג תעודת רופא על בריאות, ראייה ואבחנה בצבעים תקינות.
 3. יעבור קורס מגיש עזרה ראשונה והחייאה במד"א או מי שהוכר על ידי מד"א להעברת קורס כזה.
 4. יעמוד בהצלחה במבחנים הבאים:
  • מבחן עיוני - ימאות ג'
  • מבחן עיוני - ניווט א' (חישובים ועבודת מפות בניווט ספינה)
  • מבחן עיוני - ניווט ב' (ניווט ספינה)
  • מבחן עיוני - משיט 30 (מכונאות,חשמל,בקרת נזקים, תקלות)
  • מבחן מעשי מסכם
 5. בעל הסמכה זו רשאי להשיט גם סירות בכל ההספקים למעט הובלת נוסעים בשכר.
 6. בעל הסמכה זו רשאי להשיט במימי חופים ספינות מנוע, ספינות מפרש וספינות מפרש בעלות מנוע עזר.
 7. הסמכה זו אינה מתירה השטת ספינה במסע בינלאומי, הדרישות להסמכה זו יפורטו בהמשך בנושא: "הסמכת משיט 60".
 8. בעל הסמכה זו אינו רשאי להשיט אופנוע ים.
הסמכת משיט ספינת נוסעים בשכר עד 55 נוסעים לשיט חופי
 1. מוסמך להשיט ספינת נוסעים המובילה עד 55 נוסעים במימי חופים,ובנוסף צוות בטיחות כנדרש.
 2. בצירוף עם תעודת  הסמכה למשיט 60 רשאי להוביל עד 12 נוסעים בשכר למסע בין לאומי ובנוסף צוות בטיחות כנדרש.
 3. גילו בעת קבלת ההסמכה יהיה 20 שנים לפחות.
 4. בעל תעודת משיט ספינה  שנתיים לפחות (משיט 30 ו/או 60).
 5. בעל תעודת יושר ממשטרת ישראל.
 6. יציג תעודת רופא לבריאות תקינה ,ראיה ואבחנה בצבעים תקינות.
 7. יציג אישור על עבודה כאיש צוות בספינת נוסעים במשך שנה אחת לפחות.
 8. יציג תעודת מעבר קורס החיאה ועזרה ראשונה ממד"א או מי שהוסמך על ידי מד"א.
 9. יעבור קורס הצלה וכיבוי אש בא.מ."דדו".
 10. בעל תעודת שרת רדיו מוגבל תג"מ או שרת רדיו מוגבל תג"מ בזיקה  ל- G.M.D.S.S .
 11. הסמכה זו אינה מהווה אישור להשטת אופנוע ים.
הסמכת משיט ספינה גוררת לשיט חופי
 1. מוסמך להשיט ולהפעיל גוררת קטנה במימי חופים.
 2. גילו של המשיט 20 לפחות.
 3. בעל תעודת משיט 30 ו/או 60 שנתיים לפחות.
 4. בעל תעודת יושר ממשטרת ישראל.
 5. יציג אישור על עבודה במשך שנה אחת לפחות כאיש צוות בגוררת.
 6. יציג אישור רופא לבריאות תקינה,ראיה ואבחנה בצבעים תקינות.
 7. סיים קורס החייאה ומגיש עזרה ראשונה במד"א או מי שהוסמך לכך על ידי מד"א.
 8. עבר קורס כבוי אש והצלה בא.מ."דדו".
 9. עמד במבחן עיוני גוררת קטנה.
 10. עמד במבחן מעשי גוררת קטנה.
 11. בעל תעודת שרת רדיו (מוגבל תג"מ) או מוגבל תג"מ בזיקה ל- G.M.D.S.S.
 12. בעל הסמכה זו אינו רשאי להשיט אופנוע ים.
הסמכת משיט ספינה במסע בין לאומי
מאחר והבסיס למשיט 60 הינו הסמכה למשיט 30 (משיט ספינה לשיט חופי) יש לאתר בפרק הנדרש למשיט 30, כל המפורט להלן הינו בנוסף לאמור בפרק למשיט 30.
 1. יהיה בעל תעודת הסמכה למשיט 30 שנה אחת לפחות.
 2. גיל מינימלי לקבלת ההסמכה 19 שנים.
 3. בעל תעודת שרת רדיו מוגבל תג"מ או מוגבל תג"מ בזיקה ל – G.M.D.S.S.
 4. יציג אישור על צבירת וותק של  8 ימי הפלגה במסע בין לאומי.
 5. קריטריונים להכרה בצבירת וותק ים בהפלגה בין לאומית:
  • ביצוע הפלגה בין לאומית שמשכה 8 ימים או יותר ונרשמה כניסה או יציאה באחד מנמלי או מעגנות מדינת ישראל. האסמכתא לכניסה או היציאה תוצג מעל גבי הרישום בביקורת הגבולות בדרכון, או במקרה יציאה מישראל, ע"י רשימת מפליגים מאושרת ע"י ביקורת הגבולות.
  • צבירת וותק הים תתייחס רק להפלגות שבוצעו בתקופה שלאחר ההסמכה למשיט ספינה (30).
  • כלי השיט העונים להגדרה לצורך צבירת וותק הים הינם יאכטות מפרש או ספינות מנוע ברישום פרטי או מסחרי (לא יוכרו הפלגות באוניות).
  • הצגת אישור הפלגה חתום ע"י קברניט הספינה (סקיפר) כאשר הוא מצהיר בשבועה על אמיתות האישור ותוכנית ההפלגה המפורטת וצמודה לאישור ההפלגה. (הקברניט ירשום  פרטיו המלאים ואת מ'ס ההסמכה של רישיונו).
  • תוכנית ההפלגה תכלול מועדים ואתרים בפרוט, לכל יום מ-8 ימי ההפלגה.